Naše služby

Lesnické služby

 • Pěstební činnosti
 • Těžba, přibližování a manipulace dřeva
 • Nákup a prodej dříví
 • Výkup lesů
 • Dodání sadebního materiálu
 • Rizikové kácení stromů v zástavbách obcí
 • Frézování pařezů
 • Výroba a prodej biomasy
 • Terénní úpravy a zemní práce

Poradenství v oboru lesnictví

 • Poradenství při prodeji či koupi lesního pozemku
 • Poradenství při tvorbě lesních staveb a retenčních nádrží
 • Poradíme jak pečovat o les
 • Dotační poradenství v oblasti lesnictví
 • Provádíme výkon funkce odborného lesního hospodáře

Doprava dřeva

 • Odvoz dřeva vlastními soupravami

Certifikáty

 • Firma Steelpark s.r.o. na všech svých LHC hospodaří dle platného standardu FSC®, certifikát SA-FM/COC-007011, viz https://info.fsc.org

 • Vedení společnosti a její zaměstnanci uznávají principy a kritéria FSC ®.

 • Trvale udržitelné hospodaření v lesích PEFC