Společnost STEELPARK

Jsme lesnická společnost, která obhospodařuje převážně vlastní, ale i soukromé a obecní lesní majetky. Zaměřujeme se na provádění pěstebních činností, těžebních činností, zpracování biomasy, doprava dřeva, výkup dřeva, poradenství v dotačních titulech, provoz a služby v myslivosti.

Naše práce směřuje především k zajištění péče o les s pohledem hospodářským a environmentálním. Les vnímáme a pracujeme s ním jako s přírodním zdrojem obnovitelných surovin. Pracujeme s nejnovějšími a nejšetrnějšími technologiemi a ctíme zásady soužití člověka s přírodou.